Petycja do Ministerstwa
<<<uwaga>>> mimo zmiany Ministra nasza akcja trwa nadal. W tej chwili czekamy na odpowiedź Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej Ministra Sławomira Nowaka


Ministerstwo Infrastruktury
Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
info@mi.gov.pl

Szanowny Pan Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury


Dotyczy: PETYCJA Mieszkańców Miasta Częstochowy oraz Regionu Częstochowskiego w sprawie pobierania opłat za przejazd autostrady A1 na odcinku pomiędzy węzłami Kościelec, Rząsawa, Lgota, Gnaszyn, Zawodzie.

My, niżej podpisani mieszkańcy Częstochowy oraz Regionu Częstochowskiego, korzystający na co dzień z Drogi Krajowej nr 1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice, z ogromnym zaskoczeniem przyjęliśmy zmianę decyzji w sprawie pobierania opłat za przejazd autostradową obwodnicą Częstochową w ciągu A1. Pobieranie opłat spowoduje dodatkowe obciążenie nie wystarczającej już sieci dróg miejskich i lokalnych.

Za obwodnicę powinien być uznany odcinek A1 między węzłami  Kościelec a Zawodzie. Zakwalifikowanie do obwodnicy - bezpłatnej - węzła Kościelec zapobiegnie odcięciu od Częstochowy gmin takich jak Mykanów czy Rędziny, korzystających dotąd z bezpłatnej DK1, która będzie przebudowana na płatną A1.

Zwracamy także uwagę, że prognozowane obciążenie ruchu, czyli. 40-60 tys. pojazdów na dobę wymaga działań, które doprowadzą do jak najszybszej budowy odcinka A1 w naszym regionie. Wspomniany odcinek jest niezbędny dla dalszego rozwoju Częstochowy. Bez połączenia z systemem autostrad Naszemu Miastu będzie trudniej ściągać inwestorów, generować nowe miejsca pracy. Będzie to także dogodne połączenie  regionu z dwoma najbliższymi lotniskami (Pyrzowice oraz Łódź).

Nie zgadzamy się na traktowanie naszego regionu jako mniej ważnego od innych.
Nie zgadzamy się na wprowadzenie opłat za przejazd Autostradową Obwodnicą Częstochowy, podczas gdy obwodnice autostradowe innych większych miast mają być bezpłatne.

Trudno jest nam uwierzyć, że w ciągu ostatnich miesięcy założenia programu budowy dróg i autostrad w Polsce uległy aż tak wielkim zmianom, aby mieszkańcy Częstochowy musieli płacić za przejazd Autostradową Obwodnicą Częstochowy. Jako mieszkańcy całego regionu oraz Częstochowy czujemy się przez Pana NABICI W BUTELKĘ, gdyż rzeczywistość okazała się daleka od złożonych publicznie obietnic.


Zachęcamy wszystkie osoby, którym nie jest obojętny rozwój Częstochowy do podpisywania petycji na stronie

www.petycje.pl
www.facebook.pl


Zapraszamy inne stowarzyszenia i organizację do przyłączenia się do akcji oraz zbierania z nami podpisów.

Z wyrazami szacunku,

Łukasz Kot
Przewodniczący Stowarzyszenia Częstochowa 2020
 
Organizatorzy:
Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie za zgoda autorów!
Copyright © 2010-2018 SOS dla Obwodnicy Częstochowy