Przebieg Obwodnicy
Autostrada A1, której odcinek Tuszyn Pyrzowice interesuje nas najbardziej, jest częścią VI transeuropejskiego korytarza transportowego. Zwana jest ona zwana czasami Autostradą Bursztynową. W związku z upadkiem koncepcji budowy autostrady A3 wzdłuż zachodniej granicy kraju - A1 będzie jedyną polską autostradą o przebiegu południkowy, co prawdopodobnie wpłynie na jej większe obciążenie.Organizatorzy:
Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie za zgoda autorów!
Copyright © 2010-2017 SOS dla Obwodnicy Częstochowy